חיים בערך

אינטרו

Episode Summary

מי אני למה אני ומאיפה אני ניגש בכלל לעסוק בנושאים הכ"כ גדולים האלו

Episode Notes

בפרק הזה אני מציג את עצמי . את מה שעברתי והביא אותי לעסוק בנושאים שעומדים מאחורי הנושאים שמובילים אותנו לקבל החלטות בחיים