חיים בערך

השלם המתקדם

Episode Summary

אנחנו חיים בקונפליקט תמידי האמביוולנטיות צריכה להיות הלחם וחמאה שלנו. וגם פה, בהרגשה של שלמות פנימית אל מול הצורך לדחוף כל יום עוד קצת איך מרגישים שלמים בגוף שלנו ובעצמנו ואיך גורמים לעצמנו באותה הנשימה להרגיש שאפשר להרגיש עוד יותר שלמים. כל זאת ועוד בפרק. האזנה נעימה