חיים בערך

היום שאחרי הכשלון

Episode Summary

רגע אחרי הכשלון שלי בעמידה ביעד בחצי מרתון ברלין. אני יושב להקליט פרק מנבכי נשמתי פרק שמדבר על העבודה הנפשית והרגשית שלי עם עצמי להבין שהכשלון הזה הוא כנראה אחת מאבני הדרך החשובות ביותר בדרך אל ההצלחה. כל זאת ועוד בפרק הקרוב