חיים בערך

לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה - אמביוולנטיות

Episode Notes

היכולת להיות שלם עוברת בהכרח דרך היכולת להיות אמביוולנט
מה זה אמביוולנטיות?
איך עושים את זה?